Jak działa System Antykuna?

Jak działa System Antykuna?

System Antykuna jest dostosowywany indywidualnie tak, aby zapewnić maksymalną ochronę przed potencjalnym zagrożeniem ze strony zwierząt.

Na podstawie zdjęć, map oraz innych dostarczonych materiałów przygotowujemy ofertę, a następnie wykonujemy montaż urządzeń w newralgicznych punktach chronionego terenu. Wszystko zamykamy w 4 krokach, dzięki którym każdy może zabezpieczyć swoje domostwo przed nieproszonymi gośćmi.

Najpierw Klient wykonuje zdjęcia budynku z odległości około 10-15 metrów. Należy uwzględnić zarówno całość domu, jak i poszczególne punkty, rynny przy dachu oraz otoczenie. Fotografie wraz z adresem oraz najważniejszymi informacjami należy przesłać na nasz adres mailowy.

Przystępujemy do starannej analizy zdjęć oraz potencjalnych zagrożeń ze strony szkodników. Zwracamy uwagę na rodzaj zabudowy domu, typ pokrycia dachu, konstrukcję, architekturę, umiejscowienie rynien oraz otoczenie. Dzięki wszystkim przekazanym informacjom opracowujemy najdokładniejszą kombinację urządzeń, które zagwarantują najlepsze możliwe zabezpieczenie danego terenu.

Dzięki przekazanemu adresowi wspomagamy się programem Google Maps, aby dokonać dokładniejszych oględzin dachu oraz najbliższego otoczenia. Pozwala nam to oszacować, gdzie znajdują się najbardziej czułe punkty zabezpieczanego gospodarstwa domowego i dostosować odpowiednio nasz system.


Zobacz naszą ofertę!